-Kontakt -Materiały do zajęć -Materiały arch. -Dyplomy

Kompresja danych — doktoranci

Materiały do wykładów

Materiały do wykładów:

Polecana literatura:

 • A. Drozdek, Wprowadzenie do kompresji danych, WNT, Warszawa, 2007.
 • D. Salomon, Data Compression. The Complete Reference, Springer-Verlag, 2003.
 • K. Sayood, Kompresja danych. Wprowadzenie, READ ME, Warszawa, 2002.
 • K. Sayood, Lossless Compression Handbook, Academic Press, 2003.

Literatura uzupełniajaca:

Materiały dodatkowe:

Materiały do wykładów:

Polecana literatura:

 • A. Drozdek, Wprowadzenie do kompresji danych, WNT, Warszawa, 2007.
 • A. Moffat, A. Turpin, Compression and Coding Algorithms, Kluwer Academic Publishers, 2002.
 • D. Salomon, Data Compression. The Complete Reference, Springer-Verlag, 2003.
 • K. Sayood, Kompresja danych. Wprowadzenie, READ ME, Warszawa, 2002.
 • K. Sayood, Lossless Compression Handbook, Academic Press, 2003.

Literatura uzupełniajaca:

Materiały dodatkowe:

Materiały do wykładów:

Polecana literatura:

 • A. Drozdek, Wprowadzenie do kompresji danych, WNT, Warszawa, 2007.
 • K. Sayood, Kompresja danych. Wprowadzenie, READ ME, Warszawa, 2002.
 • K. Sayood, Lossless Compression Handbook, Academic Press, 2003.
 • W. Skarbek, Multimedia. Algorytmy i standardy kompresji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1998.

Literatura uzupełniajaca:

Materiały dodatkowe:

Materiały do wykładów:

Polecana literatura:

 • A. Drozdek, Wprowadzenie do kompresji danych, WNT, Warszawa, 2007.
 • K. Sayood, Kompresja danych. Wprowadzenie, READ ME, Warszawa, 2002.
 • K. Sayood, Lossless Compression Handbook, Academic Press, 2003.
 • W. Skarbek, Multimedia. Algorytmy i standardy kompresji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1998.

Literatura

Literatura podstawowa

Materiały dodatkowe