-Kontakt -Materiały do zajęć -Materiały arch. -Dyplomy

Algorytmy i struktury danych

Program i materiały do zajęć

Program zajęć:

 • Wprowadzenie,
 • Problem "Wież Hanoi",
 • Sumy,
 • Meotda czynnika sumacyjnego,
 • Szeregi: arytmetyczny, geometryczny, harmoniczny.

Polecana literatura:

Materiały dodatkowe:

Program zajęć:

Polecana literatura:

Program zajęć:

Polecana literatura:

Materiały dodatkowe:

Program zajęć:

Polecana literatura:

Materiały dodatkowe:

Program zajęć:

Polecana literatura:

Materiały dodatkowe:

Program zajęć:

Polecana literatura:

Program zajęć:

Polecana literatura:

Program zajęć:

 • Pojęcie grafu i podstawowe definicje: graf skierowany, graf nieskierowany, stopień wierzchołka, droga (ścieżka), prosta droga, cykl, cykl prosty, pętla, graf spójny, drzewo, las, graf ważony,
 • Metody reprezentacji grafów w pamięci: listy s+/-siedztwa, macierz sąsiedztwa,
 • Wyznaczanie najkrótszych dróg w grafie ważonym:
  • najkrótsze drogi z jednym źródłem,
  • najkrótsze drogi z jednym wierzchołkiem docelowym,
  • najkrótsza droga pomiędzy parą wierzchołków,
  • najkrótsze drogi pomiędzy wszystkimi parami wierzchołków,
  • algorytm Floyda–Warshalla,
  • algorytm Dijkstry.

Polecana literatura:

Program zajęć:

Polecana literatura:

Materiały dodatkowe:

Program zajęć:

 • Wprowadzenie,
 • Problemy P, NP, NP-zupełne,
 • Problem wydawania reszty,
 • Kolorowanie grafu na przykładzie projektowania sekwencji zmiany świateł na skrzyżowaniu,
 • Problem komiwojażera.

Polecana literatura:

Materiały dodatkowe:

Program zajęć:

Polecana literatura:

Program zajęć:

 • Wprowadzenie.
 • Miara kompresji.
 • Podstawowe metody kompresji.
 • Kodowanie RLE.
 • Kodowanie Huffmana.
 • Kodowanie słownikowe (LZSS, LZW).
 • Kodowanie arytmetyczne.

Polecana literatura:

Zestaw przykładowych zadań do kolokwiów i egzaminu

Zestaw zawiera przykładowe zadania do tematów z całego semestru.

Literatura

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Ciekawe miejsca w Internecie

Inne miejsca

Strona przedmiotu prowadzona jest również na Platformie Zdalnej Edukacji.