PK3 i PK4 - materialy dla studentow


Strona archiwalna, wersja aktualna zostala przeniesiona na Platforme Zdalnej Edukacji Instytutu Informatyki.


Regulamin przedmiotu

 PK - Regulamin przedmiotu
 PK - Runktacja na laboratorium (3. sem.)
 PK - Wzór opisu teczki (3. sem.)
 PK - Punktacja na laboratorium (4. sem.) oraz zasady zwolnien z egzaminu
 PK - Pytania na egzamin ustny

Materialy wykladowe

 Wyklad 1: Wprowadzenie, rozszerzenia nieobiektowe C++
 Wyklad 2: OOP, obiekt, klasa
 Wyklad 3: Konstruktor, destruktor
 Wyklad 4: this, friend i operatory
 Wyklad 5: static, const i volatile
 Wyklad 6: Dziedziczenie
 Wyklad 7: Metody wirtualne
 Wyklad 8: Dziedziczenie wielobazowe
 Wyklad 9: Wzorce
 Wyklad 10: Wyjatki
 Wyklad 11: Strumienie
 Wyklad 12: Przyklad
    przyklad.cpp (repetition est mater studiorum)
 Wyklad 13: STL

Zasoby inne

 Programming languages C (ISO Standard Draft)
 Standard for Programming Language C++ (ISO Working Draft)