Strona umieszczona na serwerze Zakładu Oprogramowania Instytutu Informatyki Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach

 

Piotr Fabian

Piotr Fabian

Politechnika ¦l±ska
Instytut Informatyki
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
POLAND

tel.: +48 32 2372829 (p. 527)
  +48 32 2372705 (sekretariat zakładu)
fax: +48 32 2372733 (sekretariat instytutu)
   
e-mail: Piotr.Fabian at polsl pl (antyspam - wymaga korekty)
  Uwaga!!! W dniu 1 stycznia 2006 roku Centrum Komputerowe
Politechniki ¦l±skiej zablokowało używany od wielu lat adres
na serwerze STAR (PIOTRCF@star.iinf...). Nie otrzymuję poczty
wysyłanej na ten adres.
 
WWW: http://sun.iinf.polsl.gliwice.pl/~piotrcf