Strona wykładu z Algorytmów Kompresji Danych została przeniesiona tutaj.